Rezervační systém Šilheřovice
Rezervační systém Šilheřovice
Rezervační systém Šilheřovice

 

 

Pokud máte zájem zarezervovat si tělocvičnu nebo víceúčelové hřiště, tak prosím vyberte jednu z níže uvedených možností.

 Jakým způsobem provést rezervaci naleznete na stránce jak rezervovat

 

Tělocvična

Objekt tělocvičny byl vybudován za účasti státního rozpočtu z dotace Ministerstva financí České republiky v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství". Jedná se o jednopodlažní budovu o rozměrech 20 x 63 m, která stavebně a komunikačně navazuje na objekt základní školy a mateřské školy.

Přístavba obsahuje vlastní tělocvičnu o rozměrech 19 x 32 m, její zázemí a nové šatny základní školy. Tělocvična umožňuje provozovat sporty jako je kopaná, volejbal, nohejbal, badminton, florbal, tenis, házenou, basketbal. Prostory tělocvičny využívají žáci základní školy a mateřské školy, studenti střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb, spolky naší obce a občané pro své volnočasové aktivity. Uskutečňují se zde sportovní soutěže a turnaje.

Víceúčelové hřiště

Sportovně rekreační areál "Baumšula" byl vybudován s pomocí operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci prioritní osy "Rozvoj venkova". Předmětem projektu bylo vydování sportovního areálu se dvěmi víceúčelovými hřišti o rozměrech 36,6 x 36,6 m pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, minikopanou a streetball.

Pro hasičské sporty slouží běžecká dráha o délce 90 m. Děti mohou využít dětský koutek s herními prvky, lanovou dráhou a mobiliářem.

Zregenerováním dosud nevyužívané plochy došlo díky projektu k využití pro volnočasové aktivity občanů, spolkovou činnost a také výuku škol.